Psychiatria pre prax 3/2014

Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí

PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. Dana Kertészová, Mgr. Marek Macák, MUDr. Pavlína Chrenková, Mgr. Jiří Michalec, Mgr. Nina Nechanická, Mgr. Hana Krupníková

Článek pojednává o současných projevech mobbingu ve společnosti s důrazem na oblast zdravotnictví. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese, šikany, mobbingu i bossingu v pracovních kolektivech. Upozorňují na nebezpečnost a na narůstající výskyt těchto jevů ve společnosti, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. Zabývají se tím, kdo je označován za pů-vodce mobbingu, kdo je obětí, jak tyto formy nevhodného chování probíhají, jak jim lze předcházet a jak tyto situace řešit.

Kľúčové slová: agrese, agresivita, současné projevy agrese a šikany, mobbing, bossing, zdravotnictví.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mobbing – Serious Problems in Work Relations, With Special Reference to Health Care Settings

The article talks about the manifestations of mobbing, specific fr contemporary society and health care settings. The authors summarize and describe various displays of violence, bullying, mobbing, bossing, and other forms of problem behavior in the context of work relations. They point out the dangers of such behaviour and its growing occurence, supplying their assertions with the outcomes of several research projects. In the article, they provide a definition of the perpetrators of mobbing, its victims, the way mobbing is usually played out, and the ways to prevent and solve these types of situations.

Keywords: aggression, current displays of aggression, bullying, mobbing, bossing, health care.