Psychiatria pre prax 4/2008

MÍSTO PSYCHOTERAPIE V RÁMCI AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

MUDr. Jiří Berka

Článek je zaměřen na léčbu neurotických poruch v ambulantních podmínkách, závěrem se stručně dotýká léčby demencí. Úvodem je podán nástin patogeneze neurotických poruch z hlediska psychologického modelu; dle něj leží těžiště problematiky ve vývojově založené poruše sebepojetí. Ta způsobuje intrapsychické konflikty a následně vytvoření maladaptivních procesů (patogenních stereotypů), jež se pak manifestují konkrétní symptomatikou. Psychoterapie se z tohoto úhlu pohledu jeví jako hlavní, kauzální léčebná metoda neurotických poruch. Přestože jak doporučené postupy, tak kompetenční požadavky u nás i v zahraničí s aplikací psychoterapie počítají, v podmínkách naší současné ambulantní psychiatrické péče není uplatňována v potřebné míře. Následně je podána vize uceleného vzdělání v transteoretické psychoterapii jako součást přípravy k atestaci.

Kľúčové slová: patogeneze neurotických poruch, jádrové kompetence ambulantního psychiatra, transteoretická psychoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť