Psychiatria pre prax 2–3/2010

Mírná kognitivní porucha v praxi

MUDr. Kateřina Sheardová

Přechodný stav mezi kognitivními změnami ve stáří a demencí se nazývá mírná kognitivní porucha (MCI). Byly popsány klinické subtypy MCI, které jsou prodromálními stadii různých typů demence. Nejčastěji je zmiňována amnestická forma MCI (a-MCI), která je považována za prodromální stadium Alzheimerovy nemoci (AN). Riziko konverze a-MCI do AN je udáváno mezi 10–15 % za rok, proto je v současnosti MCI v popředí zájmu výzkumu. Tento syndrom je studován v souvislosti s biomarkery patologie AN, což jsou především likvorové biomarkery, MRI volumometrie a PET vyšetření, které umožňují lépe definovat rizikové skupiny MCI pro přechod do demence. Dle moderních kritérií lze MCI dostatečně spolehlivě diagnostikovat. Populace s MCI bude potenciálním cílem léčebných strategií modifikujících onemocnění, proto by se diagnostika tohoto syndromu měla stát rutinní praxí specialistů zabývajících se demencí.

Kľúčové slová: demence, mírná kognitivní porucha, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mild cognitive impairment in clinical practices

A clinical transitional state between the cognitive changes of aging and dementia is referred to as mild cognitive impairment (MCI). Clinical subtypes of MCI have been recognized, they include prodromal forms of a variety of dementias. Most of the literature refers to the amnestic form of MCI (a-MCI), which is likely a precursor of Alzheimer´s disease (AD). The rate of conversion from a-MCI to AD is estimated to 10–15 % per year, therefore MCI has generated a great deal of research. Better understanding of this syndrome has lead to invention of biomarkers related to AD pathology mainly including CSF biomarkers, MRI volumetry and PET imaging. These will help to predict the risk of conversion from MCI to dementia. Modern criteria for MCI are available and reliable. MCI is a potential target population for disease modifying therapies; therefore identifying this syndrome should become a routine part of clinical practice.

Keywords: dementia, mild cognitive impairment, diagnostics.