Psychiatria pre prax 3/2012

Metamfetamín ako „vzťahový objekt“ a erotický symbol?

MUDr. Michal Patarák

Uvedený je klinický prípad mladej 19-ročnej pacientky so závažnou závislosťou od metamfetamínu, ktorý si aplikuje intravenózne, v niekoľkých dávkach denne a už po niekoľkých hodinách bez neho pociťuje abstinenčné príznaky. Droga ju viedla k prostitúcii, ktorá ďalej ničí jej život a vzťahy, napriek tomu je metamfetamín idealizovaný a jeho aplikácia až eroticky vnímaná. Táto situačne-symptomatická kombinácia vedie pacientku ďalej v zabehnutom živote a v sebe ani vo svojom okolí nenachádza motiváciu k zmene.

Kľúčové slová: metamfetamín, pervitín, vzťahový objekt, erotický objekt, erotizácia, sexualizácia, závislosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Methamphetamine as „relational object“ and erotic symbol?

This is a clinical case of young 19 years old female patient with severe addiction to methamphetamine, which is administered intravenously, in several doses per day and experiencing withdrawal symptomps after several hours without the drug effect. The drug has led her to prostitution, which in turn destroys her life and relationships. Though methamphetamine is idealized and its application erotically perceived. This situation – symptomatic combination leads to the established way of life and in herself or in her area the patient is not motivated to change.

Keywords: methamphetamine, pervitin, relational object, erotic object, senzualization, sexualization, addiction.