Psychiatria pre prax 5/2002

Mentální bulimie u mužů

MUDr. Libuše Stárková, CSc.

Autorka přináší přehled problematiky, které je v naší literatuře zatím věnováno málo pozornosti. Mentální anorexie u mužů je známým, i když méně často diskutovaným problémem. Poruchy příjmu potravy mají v mužské populaci nižší prevalenci. O mentální bulimii se obvykle hovoří jen v souvislosti s ženami. Autorka uvádí několik kazuistik, které mohou dokumentovat, že se do naší klinické praxe dostal i problém mentální bulimie u mužů.

Kľúčové slová: mentální bulimie, muži, adolescence, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A MENTAL BULIMIA (EATING DISORDER) IN MALE-PATIENTS

The author presents a brief outline of a problem which has only until recently been described in a few medical journals. The disease, male mental anorexia, is a known but not often discused problem. Eating disorders in men have a low prevalence. Mental bulimia, or bulimia nervosa is usually asociated primarily with women. The article discloses some of the documented causes of male mental bulimia and also those encountered in clinical practice.

Keywords: eating disorders, mental bulimia, men, adolescence and early adult, treatment of this disease.