Psychiatria pre prax 2–3/2010

Méně obvyklé postupy v léčbě mánie

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Méně obvyklé léčebné postupy u mánie jsou obyčejně uváděny v mezinárodních a našich algoritmech léčby jako druhá a další volba. V tomto přehledu jsou detailněji zmiňovány pouze u nás dostupné látky. Patří k nim na prvním místě nová atypická antipsychotika a některé jejich nové lékové formy (tablety paliperidonu a quetiapinu s prodlouženým uvolňováním, dlouhodobě účinné injekce risperidonu) a dlouhou dobu užívaná atypická antipsychotika, která nemají kontrolované studie v této indikaci (amisulprid, klozapin). Dále sem patří látky, které jsou v literatuře uváděny, ale prakticky se u nás téměř nepoužívají (fenytoin, verapamil, nifedipin, tamoxifen a alopurinol).

Kľúčové slová: antimanicky působící látky, paliperidon ER, quetiapin ER, risperidon dlouhodobě působící injekce, amisulprid, klozapin, fenytoin, tamoxifen, alopurinol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The less common therapeutic approaches in the treatment of mania

The less common therapeutic approaches in the treatment of mania are usually mentioned in the international and national guidelines as second or third line treatment. In this review only in Czech Republic available drugs are mentioned in more details. They include undoubtedly new atypical antipsychotic and some their new formulations (paliperidone and quetiapine extended-release, long-acting injection of risperidone) and atypical antipsychotic used for a long time without controlled trials in this indication (amisulpride, clozapine). Further, some drugs, which are cited in the available literature but practically not used in our country are included (phenytoin, verapamil, nifedipine, tamoxifene, allopurinol).

Keywords: antimanic drugs, paliperidone ER, quetiapine ER, risperidone long-acting injection, amisulpride, clozapine, phenytoin, tamoxifene, allopurinol.