Psychiatria pre prax 6/2004

Medikamentózne ovplyvnenie cravingu

MUDr. Jela Hrnčiarová

Článok sa sústreďuje na medikamentózne ovplyvnenie cravingu vyvolaného rôznymi psychoaktívnymi látkami. Zistenia sú doložené animálnymi a humánnymi štúdiami.

Kľúčové slová: Alkoholový craving, kokaínový craving, opiátový craving, nikotínový craving.

stiahnuť celý článok v pdf

PHARMACOLOGICAL INFLUENCE ON CRAVING

Articles focuses on pharmacological influence on craving evoked by different psychoactive drugs. Results are evidenced with animal and human studies.

Keywords: alcohol craving, cocaine craving, opiates craving, nicotine craving.