Psychiatria pre prax 1/2010

Liečba delíria tremens

MUDr. Boris Bodnár, MUDr. Eva Pálová PhD.

Liečba odvykacieho stavu pri syndróme závislosti od alkoholu môže byť komplikovaná vznikom delíria tremens, ktoré je život ohrozujúcim stavom. Mortalita pri tejto komplikácii sa používaním benzodiazepínov znížila. Benzodiazepíny sú v súčasnosti štandardnou modalitou psychofarmakologickej liečby delíria tremens. Komplexná liečba vyžaduje v indikovaných prípadoch užívanie antipsychotík, suplementáciu vitamínov a minerálov a ďalšiu podpornú liečbu zahŕňajúcu adekvátnu somatickú starostlivosť.

Kľúčové slová: delírium tremens, odvykací stav, benzodiazepíny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The treatment of delirium tremens

Delirium tremens may be a serious complication of the treatment of alcohol withdrawal symptoms in patients with alcohol dependence and can be the life threatening, as well. The mortality due to this complication has decreased thanks to widespread use of benzodiazepines. Nowadays benzodiazepines are the standard modality of psychopharmacological treatment for delirium tremens. The treatment of delirium temens incorporates general supportive measures, as well as management of specific symptoms (antipsychotics, vitamins and search and treatment of complicating illnesses).

Keywords: delirium tremens, alcohol withdrawal symptoms, benzodiazepines