Psychiatria pre prax 3/2003

Léčba tikových poruch

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Tikové poruchy začínají obvykle v dětství a přecházejí do dospělosti. Na rozdíl od Přechodné tikové poruchy, která v dětství spontánně vymizí, Chronická motorická nebo vokální porucha a Kombinovaná vokální a mnohočetná tiková porucha (Tourettův syndrom) obvykle přecházejí do dospělosti, avšak asi u 50 % postižených od preadolescentního období postupně dochází k ústupu tiků. Tikové poruchy zpravidla vyžadují dlouhodobou farmakologickou léčbu, která může trvat desítky let. Studie zaměřené na zkoumání efektu psychofarmak u tikových poruch nerozlišují mezi chronickou tikovou poruchou a Tourettovým syndromem. Z komorbidních poruch je nejčastěji přítomna psychopatologie z oblasti obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a hyperkinetické poruchy (ADHD).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť