Psychiatria pre prax 3/2022

Léčba reziduálních symptomů schizofrenie kariprazinem

MUDr. Pavel Knytl

Navzdory pokračujícímu výzkumu na poli schizofrenie se stále v klinické praxi setkáváme s limitujícími faktory léčby tohoto onemocnění. Navozená remise je často nekvalitní vzhledem k přetrvávajícím nežádoucím účinkům medikace, negativním příznakům a kognitivní deterioraci. V posledních letech došlo k uvedení několika nových antipsychotik slibujících posun ve výše zmíněných oblastech. Jedním z těchto preparátů je parciální agonista dopaminových receptorů kariprazin. O jeho výhodách bylo v české literatuře napsáno již několik článků. Následující kazuistiku předkládáme jako příklad praktického využití této medikace.

Kľúčové slová: kariprazin, parciální agonisté, schizofrenie, negativní příznaky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Treatment of residual symptoms of schizophrenia with cariprazine

Despite continuous research in the field of schizophrenia, there are still limiting factors in treatment of this illness. Remission is often of poor-quality because of adverse effects of medication, negative symptoms and cognitive deterioration. Recently new antipsychotic promising advance in limitations mentioned above were introduced. One of those is cariprazine, partial agonist of dopamine receptors. Several articles regarding its advantages have been already published in Czech literature. We present this following case study as an example of practical use of this medication.

Keywords: cariprazine, partial agonists, schizophrenia, negative symptoms