Psychiatria pre prax 5–6/2010

Léčba pacienta trpícího schizofrenním onemocněním s leukopenií při medikaci klozapinem

MUDr. Michal Mikolaj

Pacient dlouhodobě léčený klozapinem byl přijat pro relaps paranoidní schizofrenie s masivní psychotickou symptomatikou. Dále u něj byla zjištěna leukopenie. Byla nutná léčba antipsychotikem, zároveň trvalo riziko progrese leukopenie. Po nasazení aripiprazolu odezněla psychotická symptomatika i život ohrožující stav.

Kľúčové slová: schizofrenní onemocnění, klozapin, leukopenie, aripiprazol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antipsychotic treatment of schizophrenic patient with leucopenia cured by clozapine

Patient medicated by clozapine was hospitalized for relapse of paranoid schizophrenia with massive psychotic symptoms. Leucopenia was occured. There was urgency of antipsychotic treatment along with risk of progression of leucopenia. After medical treatment by aripirazol psychotic symptoms were cured at the same time with life threaten state.

Keywords: schizophrenia, clozapine, leucopenia, aripiprazol.