Psychiatria pre prax 3/2004

Léčba hyperkinetických poruch v současné praxi

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc., MUDr. Pavel Theiner

U náhodně vybraného vzorku 110 dětí a adolescentů ve věku od 4 do 16 let z jihomoravského regionu, které byly v průběhu posledních 2 let léčeny pro hyperkinetické poruchy v ambulantních a lůžkových psychiatrických zařízeních, jsme vyhodnotili sortiment používaných preparátů. Přestože v kontrolovaných studiích bylo prokázáno, že stimulancia a některá antidepresiva s převažujícím noradrenergním účinkem, patří k nejúčinnějším preparátům v této indikaci (preparáty první volby podle současných algoritmů léčby), výsledky našeho průzkumu ukazují, že téměř 70% pacientů bylo léčeno neuroleptiky, zejména risperidonem. Jsou diskutovány možné příčiny a uváděny indikace risperidonu u hyperkinetických poruch chování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť