Psychiatria pre prax 1/2015

Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií

prof. MUDr. Eva Češková, CSc. , MUDr. Michaela Mayerová

K nejčastějším důvodům hospitalizace nemocných se schizofrenií patří nepochybně relaps a farmakorezistence. K relapsu vede hlavně nonadherence, kterou lze řešit z větší míry depotními antipsychotiky. Zlatým standardem v léčbě farmakorezistentních nemocných je klozapin. Přesto je v klinické praxi klozapin nasazován pozdě a předchází mu často polyfarmacie. V případě nedostatečné reakce na klozapin se nabízí několik možností včetně kombinace klozapinu s dalšími antipsychotiky a augmentace. Kontrolovaných studií, které by prokazovaly účinnost tohoto postupu, je málo a výsledky nejsou zcela konzistentní. Proto bychom měli vyloučit pseudorezistenci na klozapin. Optimální možností je stanovení plazmatických hladin klozapinu. Výsledky brněnské psychiatrické kliniky ukazují, že u nemocných, kteří nereagují na klozapin, jsou plazmatické hladiny překvapivě často mimo terapeutické rozmezí. Stanovení hladin klozapinu u těchto problematických nemocných pomáhá zvolit další optimální léčebnou strategii.

Kľúčové slová: schizofrenie, relaps, farmakorezistence, kombinace antipsychotik, klozapin, plazmatické hladiny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of hospitalized patients with schizophrenia

The most frequent reasons for hospitalization in patients suffering from schizophrenia are relapses and pharmacoresistancy. The main cause of relapse is nonadherence which can be partially managed by depot antipsychotics. The gold standard of treatment in pharmacoresistant patients is clozapine. In spite of this clozapine is initiated late in clinical practice and before initiating clozapine, antipsychotic polypharmacy is very common. After the failure of clozapine monotherapy there are several possibilities including combination of clozapine with other antipsychotics and clozapine augmentation. There are very few controlled studies supporting these strategies with inconsistent results; therefore the pseudoresistance should be eliminated. The optimal possibility includes clozapine plasma levels assessment. The results obtained at department of psychiatry in Brno show, that in patients non-responding to clozapine its plasma levels are surprisingly often out of the therapeutic range. The clozapine plasma levels assessment in these problematic patients helps to choose the further optimal treatment strategy.

Keywords: schizophrenia, relaps, pharmacoresistance, combinatins of antipsychotics, clozapine, plasma levels.