Psychiatria pre prax 4/2017

Léčba farmakorezistentní deprese u polymorbidní pacientky

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

Kazuistika představuje léčbu pacientky s diabetem 2. typu, která onemocněla depresí a jejíž psychický stav se po několika letech neúspěšné léčby významně zlepšil při užívání kombinace agomelatinu a venlafaxinu. U pacientky se vlivem této farmakoterapie zlepšily nejen psychické potíže, ale i významně klesla tělesná hmotnost a glykovaný hemoglobin, což je u léčby diabetu žádoucí. Kazuistika ukazuje, že je důležité léčbu podávat při dobré toleranci dostatečně dlouho, než se vysadí pro nedostatečný efekt. Dále se agomelatin jevil jako vhodný pro léčbu deprese u polymorbidní pacientky v lékové kombinaci, a to pro svůj profil lékových interakcí i nízké míře nežádoucích účinků.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, deprese, antidepresivum, venlafaxin, agomelatin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of farmacoresistant depression in polymorbid patient

Case report presents the treatment of patients with type 2 diabetes who suffered from depression and whose psychological state after several years of unsuccessful treatment significantly improved with a combination of agomelatine and venlafaxine. Thanks to this medication the patient was improved in both psychological state and metabolic state - significantly decreased body weight and glycated hemoglobin, which is for treatment of diabetes desirable. Case report shows the importance to treat patients for sufficiently long period (if treatment well tolerated) untill the therapeutical effect land. Furthermore, agomelatine appeared to be suitable for the treatment of depression in polymorbid patients with drug combination, thanks to its profile of drug interactions and low rate of side effects.

Keywords: diabetes mellitus, depression, antidepressant, venlafaxine, agomelatine