Psychiatria pre prax 2/2015

Krizová intervence po znásilnění

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

Článek informuje o zásadách krizové intervence u znásilněných osob. Autorka popisuje varietu následků znásilnění. Krizová intervence musí vycházet z individuální situace a potřeb oběti. Autorka zdůrazňuje zejména zásady posilování oběti a stimulování dobrých copingových strategií.

Kľúčové slová: traumatizace po znásilnění, ztráta kontroly, krizová intervence, posilování oběti, psychoedukace, sociální opora.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Crisis itervention after rape

The article deals with principles of crisis intervention on rape victims. The author describes the variety of rape trauma patterns. Crisis intervention should focus on individual situation and needs of the particular victim. The author emphasises the principle of victim empowerment and mobilisation of available coping strategies.

Keywords: rape trauma, loss of control, crisis intervention, victim empowerment, psychoeducation, social support.