Psychiatria pre prax 3/2009

Komplexní účinek antidepresiv a bolest

MUDr. Marek Páv

Bolest a deprese jsou stavy, které jsou ovlivněné funkcí serotonergního a noradrenergního systému. V léčbě obou stavů jsou účinné léky ovlivňující oba neurotransmiterové systémy. V rozvoji chronické bolesti se kromě změn v neuronálních okruzích účastní i aktivace gliových buněk, která může přetrvávat i po odeznění akutního bolestivého stimulu a podílet se na chronifikaci bolesti. Antidepresiva ovlivňují afektivní a kognitivní komponentu bolesti a depresivní syndrom modulací neuroplastických procesů, kromě toho také snižují produkci zánětlivých látek glií a modulují přenos bolestivých vzruchů na míšní úrovni. Tyto léky také kromě přímého analgetického účinku snižují produkci zánětlivých molekul na periferii při stavech doprovázených chronickou bolestí, což má vliv na aktivaci stresové osy a neurotransmiterový metabolizmus.

Kľúčové slová: bolest, deprese, antidepresivum, mikroglie, astrocyt, cytokin, neuroplasticita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Complex antidepressant effect and pain

Pain and depression are pathological states influenced by serotonergic and noradrenergic system functioning. In the treatment of both states are used drugs, affecting both neurotransmitter systems. In the chronic pain pathogenesis besides neuronal system changes takes place also glial cell activation, which can endure acute pain stimulus and participate in the pain chronification. Antidepressant treatment is affecting depressive syndrome and pain affective and cognitive component due neuroplastic processes modulation. Inflammatory mediators can activate stress axis and influence neurotransmitter metabolism during chronic pain states, antidepressants diminish inflammatory molecule production on the periphery and in the central nervous system, uncoupling thus stress axis activation.

Keywords: pain, depression, antidepressant, microglia, astrocyte, cytokine, neuroplasticity