Psychiatria pre prax 6/2002

Komplexní terapie deprese

MUDr. Michal Kryl

Deprese je čtvrtým nejvíce zneschopňujícím onemocněním na světě. Jde o poruchu zatíženou vysokou morbiditou a mortalitou na jiné medicínské problémy, především na kardiovaskulární onemocnění. Díky suicidalitě významně zkracuje délku života. V Evropě je v současnosti z důvodu deprese léčeno antidepresivy cca 27 milionů lidí. Relaps postihne již v průběhu prvního roku po akutní fázi 15–30% léčených, jde tedy o chronický a rekurentní problém. Podle amerických pramenů je celoživotní prevalence deprese 17%, incidence okolo 11%. Kromě nálady zasahuje deprese svou destruktivní silou i ostatní složky duševního života, jako je logické myšlení, paměť, spánek, pudová sféra. Vstupuje ničivě i do mezilidských vztahů. V současnosti se předpokládá, že deprese vzniká interakcí stresu a genetických faktorů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť