Psychiatria pre prax 2/2020

Kombinovaná antipsychotická a elektrokonvulzívna liečba pacienta s katatónnou schizofréniou

MUDr. Martin Vančo

Predkladám kazuistiku 31-ročného muža, ktorý bol prijatý na 15. hospitalizáciu s diagnózou katatónna schizofrénia a závislosť od alkoholu. Na začiatku hospitalizácie sme pacientovi podávali parenterálnu medikáciu, ale pre nedostatočný terapeutický efekt sme pristúpili k elektrokonvulzívnej liečbe (ECT). Z parenterálnej liečby sme postupne prešli na perorálne podávanie benzodiazepínov a kombináciu antipsychotík kariprazínu s olanzapínom. U pacienta sme následne dosiahli kompenzáciu psychického stavu.

Kľúčové slová: psychóza, katatónna schizofrénia, elektrokonvulzívna terapia, kombinovaná antipsychotická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antipsychotic combination treatment and electroconvulsive therapy in a patient with catatonic schizophrenia

I present a case report of a 31-year-old man who was admitted for his 15th hospitalization with the diagnosis of catatonic schizophrenia and alcohol dependence. At the beginning of his hospitalization, the patient was given parenteral medication, but due to the insufficient therapeutic effect, we proceeded to the administration of electroconvulsive therapy (ECT). We gradually switched from parenteral treatment to oral administration of benzodiazepines and antipsychotic combination therapy - cariprazine and olanzapine. Subsequently, the patient’s mental state was compensated.

Keywords: psychosis, catatonic schizophrenia, electroconvulsive therapy, antipsychotic combination therapy