Psychiatria pre prax 4/2010

Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., PhDr. Hana Přikrylová-Kučerová, Ph.D.

Kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie, zejména její farmakorezistentní formy, patří mezi běžnou klinickou praxi v psychiatrii. Uplatňuje se zejména u pacientů, kteří nemají dostatečný užitek z monoterapie antipsychotiky včetně klozapinu, případně klozapin nemohou užívat pro jeho nežádoucí účinky či svoji neochotu podřídit se režimu, který medikace klozapinem vyžaduje.

Kľúčové slová: antipsychotika, kombinace, schizofrenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The combination of antipsychotics in the treatment of schizophrenia

Use of combined antipsychotics for patients with treatment resistant schizophrenia is common practice in psychiatry. For patients who have not responded to non-clozapine monotherapy, and are unable to use or unresponsive to clozapine, combination therapy with other antipsychotics is another alternative.

Keywords: antipsychotics, combination, schizophrenia.