Psychiatria pre prax 4/2003

Kombinace antidepresiv v klinické praxi

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Důsledky dostupnosti nových bezpečných antidepresiv (AD) nejsou zcela zmapovány. Při neúspěchu první léčebné kůry, nejčastěji SSRI, máme čtyři možnosti – zvýšení dávky, augmentaci, změnu za další AD (stejné nebo jiné skupiny) a kombinaci AD. Kombinaci antidepresiv užíváme u částečných responderů k odbourání přetrvávající symptomatologie, k vykorigování vedlejších účinků AD a prolomení farmakorezistence. K aplikaci kombinací AD nás vedou teoretické znalosti o mechanizmech účinku a různé tlaky ze strany pacienta, jeho rodiny a finanční důvody. Zatím však bylo realizováno minimum kontrolovaných studií, zabývajících se touto problematikou. Z kombinací je nejčastější kombinace SSRI s dalšími AD již vzhledem k tomu, že SSRI jsou nejrozšířenější antidepresiva, používaná i lékaři prvního kontaktu. Teoreticky i prakticky je nejvíce opodstatněná kombinace SSRI s receptorovými modulátory. Jedním z možných rizik je serotoninový syndrom.

Kľúčové slová: kombinace antidepresiv, reziduální symptomatologie, vedlejší účinky, farmakorezistentní deprese, dualistická antidepresiva, serotoninový syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Combination of antidepressants in clinical practice

Consequences of availability of new antidepressants are not completely mapped. In the case of unsuccessful first treatment cure, most frequently SSRI, there are four possibilities: dose increase, augmentation, switch to another antidepressant (of the same or other class) and combination of antidepressants. The combination is used in partial responders for reduction of residual symptoms and correction of side effects of AD and a breakthrough of pharmacoresistance. For application of AD combination the theoretical knowledge about mechanism of efficacy and various pressures – from the site of patients, its family, financial reasons are important. There have been realised minimum controlled studies concerning to this problem. The combination of SSRI with another antidepressant is one the most often used, also by primary care doctors. From the theoretical and practical point of view the most justified it is the combination of SSRI and receptor modulators. One from possible risks is the serotonin syndrome.

Keywords: combination of antidepressants, residual symptoms, side effects, pharmacoresistant depression, dual action antidepressants, serotonin syndrome.