Psychiatria pre prax 3/2012

Kognitívno-komunikačné poruchy sprevádzajúce demencie

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

V klinickom obraze demencie sa často vyskytujú poruchy komunikácie. Tieto deficity sa vyskytujú na úrovni slov (anómia, parafázie), na úrovni viet (agramatizmus, poruchy porozumenia vetám) a na úrovni diskurzu (narušená koherencia, interpretácia). V článku prinášame stručný opis najfrekventovanejších kognitívno-komunikačných porúch sprevádzajúcich rôzne typy demencie.

Kľúčové slová: demencia, jazykové deficity, kognitívno-komunikačné poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Communication disorders in dementia

Communication disorders are frequent in dementia. These deficits can be present at single word level (anomia, paraphasias), at sentence level (agramatism, sentence comprehension deficits), and at discourse level (problems in cohesion or interpretation). This paper shortly describes most frequent cognitive-communication disorders in various types of dementia.

Keywords: dementia, language deficits, cognitive-communcation disorders