Psychiatria pre prax 4/2013

Kognitivní remediace u mírné kognitivní poruchy

MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D., Mgr. Blanka Skopalová

Mírná kognitivní porucha je významná klinická jednotka, která je předmětem zájmu současného klinického výzkumu. Je řazena mezi časné kognitivní poruchy (pre-demence) s různým rizikem pozdějšího přechodu do vlastní demence. Časné podchycení mírné kognitivní poruchy a včasné zahájení adekvátní terapeutické intervence má proto zcela zásadní význam. Předkládáme kazuistické sdělení popisující naši zkušenost s použitím kognitivní remediace neboli tréninku pracovní paměti pomocí počítačového programu CogMed QM. Jedná se o pětitýdenní trénink pomocí počítačem zprostředkovaných sad cviků zlepšujících pozornost, vštípivost, ostatní exekutivní funkce. Naše zkušenost s kognitivní remediací u mírné kognitivní poruchy jsou povzbudivé, doporučujeme její použití pro klinickou praxi mezi nefarmakologické metody zlepšující kognitivní funkce.

Kľúčové slová: pracovní paměť, mírná kognitivní porucha, dotazník Addenbrook, trénink paměti, kognitivní remediace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive remediation in mild cognitive impairment

Mild cognitive impairment is clinically interesting cathegory of actual clinical research. Mild cognitive impairment is understood as early cognitive impairment (predementia) with possible risk of conversion into dementia. Early diagnostics as well as treatment of mild cognitive impairment is crucial. Our experience with nonpharmacological method calles cognitive remediation by means of computer mediated training program Cogmed QM is reported. Cognitive remediation comprises five weeks lasting computer mediated training program leading to improvement of attention, memory impregnation and other executive functions. Our experience with cognitive remediation are positive, we recommend this memory training program for clinical practice as a useful nonpharmacological method for improving cognitive functions.

Keywords: working memory, mild cognitive impairment, Addenbrook Questionnaire, memory training, cognitive remediation.