Psychiatria pre prax 3/2011

Kognitivní deficity u schizofrenie

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr. Katarína Obereignerů, Mgr. Tomáš Divéky, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které může ovlivnit kognitivní funkce pacienta, ve smyslu kognitivních deficitů. Negativně ovlivněné bývají zejména pozornost, paměť, exekutivní funkce, inteligence a řeč. Nejčastěji bývají ohroženi pacienti s dlouhodobě nepříznivou odpovědí na léčbu nebo chronicky nemocní. Jako možnost sledování kognitivních deficitů užíváme celou řadu neuropsychologických testů. V článku popisujeme základní charakteristiky kognitivních deficitů u schizofrenie a význam neuropsychologických metod při sledování deficitů jednotlivých kognitivních funkcí.

Kľúčové slová: schizofrenie, kognitivní funkce, negativní symptomy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive deficits in patients with schizophrenia

Schizophrenia is a serious mental illness, that can influence patients cognitive functions, in sense of cognitive deficits. Particularly attention, memory, executive functions, intelligence and speech are negatively influenced. Most common patients in danger are they with long lasting negative effect on treatment or those who suffering chronically. We use a number of neuropsychological tests as a possibility to observe the cognitive deficits. In this article we describe basic characteristics of cognitive deficits in schizophrenia and the meaning of neuropsychological methods in observing particular cognitive deficits.

Keywords: schizophrenia, cognitive functions, negative symptoms.