Psychiatria pre prax 1/2013

Kognitivně behaviorální terapie panické poruchy ve skupině

prof. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Dana Kamarádová

V tomto článku popisujeme jednotlivé kroky skupinové kognitivně-behaviorální terapie pacientů s panickou poruchou. Vysvětlujeme koncept kognitivního modelu panické poruchy, bludného kruhu, kognitivní restrukturalizace, kontrolovaného dýchání a expoziční léčby. V textu také prezentujeme osobní zkušenosti se skupinovou kognitivně-behaviorální terapií a příběhy pacientů. Pokoušíme se také upozornit na možné problémy, které mohou v průběhu terapie nastat.

Kľúčové slová: panická porucha, kognitivně-behaviorální terapie, skupinová terapie, interoceptivní expozice, kognitivní restrukturace, řešení problémů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive behavioral therapy of panic disorder in group

In this article we describe step by step the cognitive-behavioral group therapy of patients with panic disorder. We are explaning the concept of cognitive model of panic disorder, vicious circle, cognitive reconstruction, control of breathing and exposure. In the article we also present personal experience with group cognitive-behavioral therapy and stories of patients who have undergone the therapy. We also try to point to possible complications that may occur during the therapy.

Keywords: panic disorder, cognitive-behavioral therapy, group therapy, interoceptive exposure, cognitive reconstruction, problem solving.