Psychiatria pre prax 3/2016

Klinické skúšania v psychiatrickej praxi

MUDr. Zuzana Janíková

Výsledky klinických štúdií sa stali základom EBM (Evidence Based Medicine), bez ktorej nie je možné aplikovať nové liečebné postupy a lieky do našej klinickej praxe. Vykonávanie klinických skúšaní v praxi je zložitý proces, ktorý podlieha presným pravidlám. Skúšajúci sa riadi hlavne GCP (Good Clinical Practice) a detailným protokolom. Náročnosť vykonávania štúdií každým rokom narastá. Predovšetkým narastá technická a časová náročnosť, zvyšujúce množstvo tréningov a certifikátov. Priblížiť reálny proces vykonávania klinického skúšania, môže byť užitočné pre každého lekára, ktorý sa stretáva s ich výsledkami.

Kľúčové slová: klinické skúšanie, skúšajúci, protokol, vizita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical trials in psychiatric practice

The results of clinical studies have become the core for EBM (Evidence Based Medicine) which is essential for the application of new medical treatments and medicaments into our clinical practice. Carrying out clinical testings in practice is a very complex process due to their precise rules. The examiner follows mainly GCP (Good Clinical Practice) and a detailed protocol. The demandingness of the execution of these studies is growing every year. Mainly the technical and time demandingness, increasing number of trainings and certificates. Giving an insight into the execution of clinical testings could be very useful for every doctor who happens to work with their results.

Keywords: clinical trial, investigator, protocol, visit