Psychiatria pre prax 3/2016

Když nemohu být sama sebou, psychoterapeutické vedení pacientky s histrionskými rysy

PhDr. Petra Černá Rynešová

Kazuistika přináší téma psychoterapeutického vedení pacientky s histrionskými rysy. Podrobně ukazuje jednotlivé etapy psychoterapeutického vedení, díky nimž pacientka dospívá k zlepšení vztahu sama k sobě, posílení vlastní hodnoty, vytvoření podmínek pro zkvalitnění života a schopnost přijetí sebe samé takové, jakou je.

Kľúčové slová: psychoterapie, terapeutický vztah, setting psychoterapie, psychoterapeutické vedení, psychoterapeutický proces, zaujetí postoje

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

If i cannot be myself, psychoterapeutic treatment of a female patient with histerionic features

The case study brings up the topic of psychoterapy of the patient with the historionic features. It shows in the details various steps of the psychoterapy by which the patient reaches the improvements in the relationship to herself, strengthens her own values, creates the conditions for improving her own life and gains the ability to accept herself.

Keywords: psychotherapy, therapeutic relationship, setting of the psychotherapy, psychotherapeutic leadership, psychotherapeutic process, taking a position