Psychiatria pre prax 1/2006

Jaká je budoucnost quetiapinu?

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Martin Vališ

Quetiapin je registrován pro léčbu akutních a chronických psychóz včetně schizofrenie a léčbu manické epizody bipolární afektivní poruchy. Novou indikací je léčba psychotických komplikací dopaminergní terapie Parkinsonovy nemoci. Výsledky otevřených studií společně s výhodným profilem nežádoucích účinků jsou slibné pro využití quetiapinu také v dalších indikacích. Zkoušen je v terapii psychotických příznaků u demence s Lewyho tělísky a psychotických příznaků a poruch chování u ostatních demencí. Tyto postupy se opírají více o klinickou zkušenost než důsledně ověřené důkazy. Popisujeme rizika podávání antipsychotik starším nemocným s demencí včetně cerebrovaskulárních komplikací.

Kľúčové slová: quetiapin, antipsychotika II. generace, Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky, extrapyramidové příznaky, cerebrovaskulární komplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť