Psychiatria pre prax 6/2007

JAK PŘEDPOVĚDĚT, ŽE PACIENT ODPOVÍ NA LÉČBU ANTIDEPRESIVY?

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Medicína založená na důkazech potvrdila, že antidepresiva jsou účinná v léčbě deprese, ale dodnes není zřejmé, jaké antidepresivum bude nejlepší pro kterého pacienta. Výsledky EEG studií ukazují, že po jednom týdnu léčby antidepresivem můžeme správně předpovědět, že 8 z 10 pacientů nedosáhne odpovědi na léčbu, pokud bude ve stejné léčbě antidepresivem pokračováno dalších 3–7 týdnů. EEG může pomoci ve volbě správného antidepresiva obdobně jako mikrobiologické vyšetření pomáhá zvolit správné antibiotikum.

Kľúčové slová: antidepresiva, predikce, elektroencefalografie, depresivní porucha

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HOW TO PREDICT THE RESPONSE TO ANTIDEPRESSANTS?

Evidence based medicine confirmed that antidepressants are effective in the treatment of depression, but until today it is not clear what antidepressant would be best for which patient. Results from EEG studies indicate that after one week of antidepressant treatment we can correctly predict 8 out of 10 patients will not responsed to treatment with a given antidepressant if we continue with it further 3–7 weeks. EEG could help to chooise right antidepressant in similar way as cultivation helps to choose right antibiotic.

Keywords: antidepressants, prediction, electroencephalography, depressive disorder