Psychiatria pre prax 3/2003

Interdisciplinární přístup v léčbě demence inhibitory cholinesteráz

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová, doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Autoři podávají praktický pohled na léčbu demence inhibitory cholinesteráz, a to z interdisciplinárního pohledu – psychiatrie a interního lékařství. Oceňují terapeutický pokrok, který zavedení nových inhibitorů – donepezilu, galantaminu a rivastigminu přineslo. Nastiňují problémy, které mohou nastat v praxi, a to zejména v důsledku zásahu do cholinergního metabolizmu a v souvislosti s možnými interakcemi ve vyšším věku. Zdůrazňují, že musíme počítat jak s výskytem řady odlišných nemocí zároveň, tak zákonitě i s vyšším množstvím léků různých terapeutických skupin, které jsou nemocnými užívány. Autoři uvádí, že správný výběr léku a odpovídající monitorování rizikových veličin vede ke zvýšení komfortu jak nemocných, tak i personálu.

Kľúčové slová: Alzheimerova demence, inhibitory cholinesteráz, donepezil, rivastigmin, galantamin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Interdisciplinary approach in dementia treatment by cholinesterase inhibitors

The authors offer a practical perspective on the therapy of dementia by cholinesterase inhibitors from interdisciplinary point of view – psychiatry and internal medicine. They stress a therapeutic advance, which has been generated by an introduction of new inhibitors, for example donepezil, galantamin and rivastigmin. They reveal problems which could be encountered with especially due to the impact on cholinergic metabolism in conjunction with possible interaction in higher age. The authors put a stress upon possible several illnesses coincidence and thus a high number of drugs of various therapeutical groups being used by those patients. Good choice of a drug and proper ensuing monitoring of risk factors lead to better comfort both of patients and personal.

Keywords: Alzheimer dementia, cholinesterase inhibitors, donepezil, galantamin and rivastigmin.