Psychiatria pre prax 5/2008

INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Práce se zabývá možnostmi individualizované léčby v rámci jednotlivých kroků dle současných doporučených českých algoritmů pro léčbu depresivní poruchy. Vzhledem k tomu, že na úrovni 1. kroku jsou uváděna všechna antidepresiva, je nutno k volbě přistupovat vysoce individualizovaně, se zohledněním klinického obrazu a individuální snášenlivosti. Na úrovni druhého kroku kromě změny antidepresiva je detailněji rozebírána možnost eskalace dávek a augmentace. Na úrovni dalších kroků pak přistupuje ještě možnost kombinace antidepresiv respektive dalších přístupů.

Kľúčové slová: guideliny léčby, depresivní porucha, farmakoterapie, antidepresiva, individualizovaná léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INDIVIDUALIZED TREATMENT IN THE LIGHT OF CURRENT GUIDELINES

The paper deals with possibilities of individualized treatment within individual steps of actual Czech guidelines for treatment of depressive disorder. Giving the first choice includes all available antidepressants (AD), it is necessary to tailor the choice to the clinical picture and individual tolerability. At the level of the second step the strategies of AD change, dose escalation and augmentation are discussed in more details. The further strategies include combinations of antidepressants and other less common treatment options.

Keywords: guideline for treatment, depressive disorder, psychopharmacotherapy, antidepressants, individualized treatment