Psychiatria pre prax 2/2017

Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti

MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Prezentovaná kazuistika popisuje případ mladé dospělé ženy přicházející do psychiatrické ambulance primárně pro poruchy pozornosti. Je stanovena diagnóza ADHD a pacientka je nastavena na nestimulační medikaci atomoxetinem s dobrým efektem na poruchy pozornosti, impulzivitu, hyperaktivitu a s pozitivním dopadem na fungování ve školním prostředí a lepší časovou organizaci.

Kľúčové slová: ADHD, diagnostika ADHD v dospělosti, léčba, atomoxetin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of atomoxetine in the treatment of adult ADHD – case study

The case study describes a young adult woman coming to a psychiatric clinic primarily for problems with attention deficit. The patient is diagnosed with ADHD and started on non-stimulant medication atomoxetine, causing improvement in attention, impulsivity and hyperactivity leading to improvement in academic functioning and better time management.

Keywords: ADHD, adult ADHD, treatment, atomoxetine