Psychiatria pre prax 4/2003

Hyperprolaktinémia ako nežiaduci efekt liečby neuroleptikami

MUDr. Miriam Lopatková, MUDr. Jiří Bezecný, MUDr. Ladislav Lauko

Neuroleptiká patria k často používaným liekom v psychiatrii. Ich indikačnou skupinou sú predovšetkým psychotické poruchy, ale často sú používané aj pri liečbe depresií, úzkostných stavov a porúch osobnosti. Vzhľadom na ich široké použitie je nutné mať na zreteli aj ich nežiaduce účinky a liekové interakcie. Práca je venovaná predovšetkým jednému z nežiaducich účinkov pri liečbe neuroleptikami, a tou je hyperprolaktinémia. Autori sledovali vzostup hladín prolaktínu pri užívaní rôznych neuroleptík.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť