Psychiatria pre prax 2–3/2010

Farmakoterapie v sexuologii

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Článek podává přehled medikamentů, které se nejčastěji používají v léčení sexuálních dysfunkcí a jiných sexuologických poruch. Medikamenty jsou klasifikovány ve třech základních skupinách: 1. afrodiziaka, 2. sexuální regulátory, 3. pohlavní hormony.

Kľúčové slová: sexuální poruchy, farmakoterapie, afrodiziaka, sexuální regulátory, pohlavní hormony.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy in sexology

Overview of medicaments used for therapy of sexual dysfunctions and other sexuological disturbances. Medicaments are divided up three basic groups: 1. aphrodisiacs, 2. sexual regulators, and 3. sexual hormones.

Keywords: sexual disorders, pharmacotherapy, aphrodisiacs, sexual regulators, sexual hormones.