Psychiatria pre prax 6/2003

Farmakoterapie u mentální anorexie

MUDr. Renata Zámečníková, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Mentální anorexie (MA) je porucha příjmu potravy s vysokou prevalencí, chronickým průběhem a vysokou mortalitou, která postihuje především dospívající dívky a mladé ženy. Základem terapie MA je nutriční a režimová terapie doplněná psychoterapií. Farmakoterapie představuje možný terapeutický přístup u některých pacientek. V centru pozornosti stojí moderní antidepresiva, jejichž užití se doporučuje u anorektických pacientek s depresivní nebo obsedantně kompulzivní symptomatikou a v prevenci relapsu onemocnění. Neuroleptika, zejména atypická, jsou další terapeutickou možností u MA.

Kľúčové slová: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, farmakoterapie, antidepresiva, neuroleptika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy in Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa (AN) is an eating disorder with high prevalence, chronic course, and high mortality. It affects primarily adolescent girls and young women. The basic therapy for AN involves nutritional therapy and behavioral modification combined with psychotherapy. Pharmacotherapy could be additional therapeutic approach in some patients. Modern antidepressants are considered to be a useful therapeutic tool in anorectic patients with depressive or obsessive compulsive symptoms as well as in relapse prevention. Neuroleptics, especially atypical, are another therapeutic option in AN.

Keywords: eating disorders, anorexia nervosa, pharmacotherapy, antidepressants, neuroleptics.