Psychiatria pre prax 1/2001

Farmakoekonomika, pacienti a psychiatři

MUDr. Jaroslav Vaněk, MUDr. PhDr. David Vaněk

Zdravotnické systémy se všude na světě dostávají do rozporu mezi potenciální možností poskytovat co nejširší služby i požadavky na ně a schopností tento objem financovat. V České republice se tato disproporce v posledních letech jeví obzvláště výraznou. Pomocí při účinnější alokaci finančních prostředků ve zdravotnictví by se mohly stát farmakoekonomické studie, a to přes všechny své nedokonalosti.

Kľúčové slová: zdravotnictví, psychiatrie, nákladovost, léky, farmakoekonomika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacoeconomy, patients and psychiatrists

Health care systems all over the world have been experiencing conflict between potential abilities to provide as wide services as possible and capabilities of their financing. In Czech Republic this disproportion has been particularly striking in recent years. Pharmacoeconomic studies could be helpful in more efficient location of financial resources in health care system despite their imperfections.

Keywords: health care system, psychiatry, expensiveness, drugs, pharmacoeconomics.