Psychiatria pre prax 1/2014

Etika a psychoterapie

Mgr. Jana Vyskočilová

Teorie etiky a etické reflexe může být aplikována jak na teorii, tak na praxi v psychoterapii. Etika a psychoterapie k sobě mají přirozenou afinitu. Praxe psychoterapie se zabývá lidskými problémy, dilematy, emocemi, které souvisejí jak s vlastními hodnotami, tak s hodnotami druhých lidí. Filozofická reflexe sama o sobě není dostatečným základem pro etiku psychoterapie, ale může pomoci ve zkoumání postojů, které se týkají psychoterapie, psychiatrie i péče o zdraví.

Kľúčové slová: etika, psychoterapie, přenos, protipřenos.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ethics and psychotherapy

Ethical theory and reflection can be applied to both the theory and practice of psychotherapy. Ethics and psychotherapy have a natural affinity. The practice of psychotherapy deals with human problems, dilemmas and emotions that are related to both one’s own values and other people’s values. Philosophical reflection in itself is not an adequate basis for psychotherapy ethics, but it does facilitate impartial examination of the assumptions that are commonly made in psychotherapy, psychiatry and health care.

Keywords: ethics, psychotherapy, transference, counter-transference.