Psychiatria pre prax 1/2007

Epidemiologie a psychiatrie

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Práce se zabývá vztahem oboru epidemiologie k oboru psychiatrie. Zdůrazňuje význam klinické epidemiologie jako základu pro medicínu založenou na důkazu a popisuje základní designy epidemiologických studií s příklady z psychiatrie. Diskutuje specifické problémy psychiatrické epidemiologie.

Kľúčové slová: epidemiologie, psychiatrie, epidemiologické studie, specifické problémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRY

The relationship between epidemiology and psychiatry is presented. Clinical epidemiology, being the basis for Evidence Based Medicine, is emphasized and basic designs of epidemiologic studies are described with examples from psychiatry. Specific problems of psychiatric epidemiology are also discussed.

Keywords: epidemiology, psychiatry, epidemiologic studies, specific problems.