Psychiatria pre prax 5/2006

Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE

MUDr. Jiří Masopust

Práce nabízí komentovaný přehled prvních dvou fází nezávislé studie Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE). Cílem sledování bylo posouzení efektivity léčby antipsychotiky. Hlavním měřítkem byla doba do přerušení léčby z jakékoliv příčiny. Porovnávána byla nejčastěji užívaná antipsychotika II. generace navzájem a dále se zástupcem klasických neuroleptik perfenazinem. Nemocní neúspěšně léčení v první fázi studie mohli být ve druhé fázi randomizováni k léčbě klozapinem nebo antipsychotikem II. generace jiným, než které dosud užívali. Studie potvrdila, že mezi antipsychotiky jsou rozdíly z hlediska efektivity a nežádoucích účinků. Autor se ve sdělení zabývá nejčastějšími námitkami k uspořádání a výsledkům studie a podává k nim komentáře.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť