Psychiatria pre prax 3/2005

Dysmorfický blud

MUDr. Ľubomír Jalč

Prezentuje sa kazuistika pacientky s dysmorfickým bludom. Zastáva sa názor, že je správnejšie diferencovať medzi dysmorfofóbiou na nepsychotickej úrovni a dysmorfickým bludom a medzi diagnózami senzitívnej vzťahovačnosti, dysmorfickým bludom ako monosymptomatickou psychózou a endogénnou psychickou poruchou, pri ktorej je dysmorfický blud v popredí klinického obrazu a symptómy endogénnej psychickej poruchy sú síce menej výrazné, ale sú priekazné.

Kľúčové slová: dysmorfický (dysmorfný) blud, dysmorfofóbia, endogénna psychická porucha, monosymptomatická psychóza, osový syndróm, senzitívna vzťahovačnosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť