Psychiatria pre prax 1/2002

Dynamický test kresby ľudskej postavy

MUDr. Zuzana Böhmová

Sledovaniu sériovej kresby pacientov venujú psychiatri pozornosť od 50. rokov 20. storočia. Dynamický test kresby ľudskej postavy je psychopatologickou analýzou výtvarného prejavu. Hodnotí sa zmena v kresbe, jej premenlivosť, či rigidné pretrvávanie schémy. Dôležitá je konfrontácia s klinickým obrazom, terapiou, štádiom ochorenia. Poukazuje sa na možnosť využívania testu pri hodnotení psychopatologického stavu, priebehu ochorenia a efektu liečby u pacientov s diagnózou z okruhu schizofrénie. Súčasťou predkladaného materiálu sú ukážky zo zbierky kresieb pacientov kliniky.

Kľúčové slová: dynamický test kresby ľudskej postavy, schizofrénia, psychopatológia kresby, sériová kresba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť