Psychiatria pre prax 2/2002

Duálny antagonista – Venlafaxin v liečbe rekurentnej depresívnej poruchy

MUDr. Radovan Vaškovský

V súčasnosti je za príčinu vzniku depresie považovaná porucha rovnováhy biogénnych amínov v mozgu ako výsledok dysfunkcie neurotransmiterového systému CNS. Úlohu zohráva aj zmena citlivosti a, alebo počtu receptorov ako kompenzácia nedostatku transmiterov v synapsách, ako aj regulačné mechanizmy medzi rovnováhou serotonínu a noradrenalínu v mozgu. Cieľom tejto kazuistiky je poukázať na možnosti využitia práve duálne pôsobiaceho venlafaxinu v liečbe rekurentnej depresívnej poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť