Psychiatria pre prax 4/2014

Duální antidepresiva – použití v klinické praxi

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Duální antidepresiva (venlafaxin, duloxetin, mirtazapin) jsou široce užívána v klinické praxi. Autor zmiňuje jejich účinnost při vzájemném porovnání v léčbě depresivní poruchy, jejich snášenlivost, užití v dalších indikacích a u speciálních populací (deprese v pozdním věku, těhotenství, kojení).

Kľúčové slová: duloxetin, mirtazapin, venlafaxin, milnacipram, duální antidepresiva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dual-action antidepressants – the use in clinical practice

Dual-action antidepressants (duloxetine, mirtazapine, venlafaxine) are widely used in clinical practice. The author comments and compare their mutual efficacy in the treatment of major depression, tolerability, use in other indications and in the treatment of special populations (depression in old age, pregnancy, breast-feeding).

Keywords: duloxetine, mirtazapine, venlafaxine, milnacipram, dual-action antidepressants.