Psychiatria pre prax 1/2014

DSM-5 – nové vydanie klasifikácie psychických porúch Americkej psychiatrickej spoločnosti

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Nové vydanie klasifikácie psychických porúch DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual) bolo očakávané s istým napätím. V článku je opísaná história vývoja klasifikácie DSM-5 a jej princípy. Poukazuje sa aj na niektoré problematické oblasti, ktoré s klasifikáciou súvisia.

Kľúčové slová: psychické poruchy, klasifikácia, DSM-5.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DSM-5 – the new edition of classification of mental disorders of American Psychiatric Association

The new edition of the classification of mental disorders DSM (Diagnostic and Statistical Manual) – DSM-5 was expected with some suspense. The article describes the history of the development of classification DSM-5 and its principles. It also highlights some of the problematic areas associated with the new classification.

Keywords: mental disorders, classification, DSM-5.