Psychiatria pre prax 4/2004

Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci

MUDr. Vanda Franková

Již v roce 1997 se na našem trhu objevil 1. zástupce skupiny inhibitorů cholinesteráz, léků, které jsou považované za standard v léčbě Alzheimerovy nemoci. Přesto je počet léčených stále ještě nedostačující ve srovnání s ostatními vyspělými státy. Článek shrnuje základní pravidla podávání inhibitorů cholinesteráz a memantinu na základě zpracování literárních údajů a doporučení a s ohledem na zkušenosti autorky.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, inhibitory cholinesteráz, memantin, pravidla podávání.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term use of cognitive drugs in Alzheimer disease

The first representative from a group of cholinesterase inhibitors, which are considered standard therapy of Alzheimer disease, came on our market already in 1997. But still, there are insufficient numbers of treated patients in comparison with other advanced countries. Article summarises basic rules of cholinesterase inhibitors administration based on a review of the literature and recommendations and with regards to the experiences of author.

Keywords: Alzheimer disease, cholinesterase inhibitors, memantine, rules of administration.