Psychiatria pre prax 4/2006

Dlouhodobá terapie schizofrenie

MUDr. Klára Látalová, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.

Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění, které je charakterizováno chronickým průběhem, významným funkčním postižením a sníženou kvalitou života. Onemocnění má závažný dopad na rodiny nemocných i celou společnost. Cílem dlouhodobé terapie je udržení zlepšení dosaženého během akutní, respektive stabilizační fáze léčby, zabránění relapsu, odstranění negativních příznaků a vytvoření podmínek pro návrat plné sociální způsobilosti pacienta.

Kľúčové slová: schizofrenie, dlouhodobá terapie, antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LONG-TERM TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

Schizophrenia is a serious psychotic disease with a prolonged course, significant functional affection and reduced quality of life in its characteristics. Disease has a serious impact on patients families and whole society. The aim of long-term treatment is maintenance of improvement which was acquired during acute or stabilizing treatment, prevention of relapse, elimination of negative signs and formation conditions for return to a full social competence.

Keywords: schizophrenia, long-term treatment, antipsychotics.