Psychiatria pre prax 1/2009

Disociativní poruchy v praxi

MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Michal Bajaček

Disociační poruchy představují skupinu značně barvitých a příznakově odlišných stavů, které spojuje jejich původ vykládaný hypotetickým mechanizmem disociace. Neúnosné emoce, vzpomínky či myšlenky jsou disociovány od vědomé části psychiky a jsou podkladem pro tvorbu řady psychických a tělesných příznaků. Většina disociativních poruch vzniká pod vlivem zážitku psychického traumatu v dětství nebo v dospělosti. Nejzávažnější průběh a prognózu mají pacienti s psychogenními neepileptickými záchvaty, kteří jsou velmi často léčeni chybně pro epilepsii. Příčinná léčba není známa, psychoterapie má vést ke zlepšení celkové psychické stability, avšak i k případnému nalezení konkrétního disociovaného materiálu a jeho reintegraci do vědomé části psychiky. Farmakoterapie je cílena na depresivní a úzkostné příznaky těchto pacientů (SSRI) a na poruchy myšlení (atypická antipsychotika).

Kľúčové slová: disociace, neepileptické záchvaty, psychické trauma

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Disociative disorders in practice

disociative disorders are represented by different highly expressive symptoms, which are developped by the hypothetical mechanism of dissociation. Unbearable emotions, memories and thoughts are dissociated from the conscious part of psyche and represent the origin for different psychic and somatic symptoms. Most of the dissociative disorders are triggered by the psychic trauma in childhood or adult hood. The most serious course and ooutcome have pacients with psychogenic non-epileptic seizures, which are frequently by mistake treated for epilepsy. Causal treatment is not known, psychoterapy should enhance the general psychic stability, eventually to rediscover the dissociated material and to reintegrate it to the conscious part of psyche. Pharmacotherapy is focused on the treatment of depressive and anxious symptoms (SSRI) and thought disorders (atypical antipsychotics).

Keywords: dissociation, non-epileptic seizures, psychical trauma