Psychiatria pre prax 1/2012

Diogenov syndróm – syndróm extrémneho sebazanedbania

MUDr. Andrea Balážová

Diogenov syndróm (DS) je zriedkavý a menej známy syndróm vyskytujúci sa hlavne u starých, osamelo žijúcich ľudí. Prejavuje sa extrémnym sebazanedbaním, životom v biede a nehygienických podmienkach, sociálnou izoláciou a často tiež zhromažďovaním rôznych nepotrebných vecí (syllogománia). Incidencia syndrómu je 0,5 až 0,7 na 1 000 obyvateľov nad 60 rokov. Asi polovica ľudí trpiacich týmto syndrómom má psychické ochorenie, najčastejšie je to demencia, schizofrénia alebo závislosť.

Kľúčové slová: Diogenov syndróm, extrémne sebazanedbanie, zhromažďovanie nepotrebných vecí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diogenes syndrome – syndrome of extreme self-neglect

Diogenes syndrome is a rare and less well-known syndrome occurring mainly in old people living alone. It is manifested by extreme self-neglect, living in poverty and unsanitary conditions, social isolation and often also by collection of different unnecessary things (syllogomania). Syndrome incidence is 0.5 to 0.7 per 1 000 in population over 60 years. About half of people with this syndrome have mental illness, most often dementia, schizophrenia or addiction.

Keywords: Diogenes syndrome, extreme self neglect, hoarding.