Psychiatria pre prax 1/2014

Diagnostika a psychoterapie „nových“ závislostí

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.

Psychoterapeutické přístupy při léčení klasických a nově se objevujících závislostí vykazují specifika daná charakterem příslušných závislostí, nicméně společným jmenovatelem léčby stále zůstává práce s motivací závislých, jejich edukace, náhled, individuální či skupinová psychoterapie, nácvik relaxačních technik a následné dlouhodobé doléčování. Trvalá a důsledná abstinence, jako jeden z požadovaných cílů léčby, je v případě nově se objevujících závislostí jen zřídka dosažitelná, a cílem je tudíž úprava závislostních procesů.

Kľúčové slová: závislost, internet, relaxační metody, Schulzův autogenní trénink.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The diagnosis and psychotherapy of emerging addictions

Psychotherapeutic approaches in the treatment of classic and emerging addictions show specifics given the character of the addictions, but the common denominator of treatment still remains working with motivation addicts, education of addicts, insight, individual or group psychotherapy, practicing relaxation techniques and subsequent long-term aftercare. Permanent and consistent abstinence as one of the desired goals of treatment in the case of emerging addiction is a rarely achievable goal and therefore the main aim is the alteration of addiction processes.

Keywords: addiction, internet, relaxation techniques, Autogenous training by Schulz.