Psychiatria pre prax 4/2006

Diagnostika a léčba depresivní epizody bipolární poruchy

MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Ján Praško, CSc., doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Bipolární afektivní porucha, pokud není správně a však diagnostikována a léčena, má často zásadní negativní vliv na život nemocného. Důležité je ji odlišit především od periodické depresivní poruchy. Cílem léčby není pouze terapie jednotlivých epizod, ale především profylaxe epizod budoucích, zásadou je podávání stabilizátorů nálady v průběhu léčby všech epizod.

Kľúčové slová: bipolární afektivní porucha, stabilizátory nálady, antidepresiva, atypická antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF DEPRESSIVE EPISODE OF BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

Bipolar affective disorder, which is not properly diagnosed and treated, has significant negative influence to the life of the patient. Highly important is to differentiate bipolar disorder from the periodic depressive disorder. The goal of the treatment is not only the treatment of single episodes, but the prophylaxis of next episodes. Prescribing of mood stabilisers is essential in the treatment of all phases of illness.

Keywords: bipolar affective disorder, mood stabiliser, antidepresants, atypical antipsychotics.