Psychiatria pre prax 4/2001

Dětský autismus na rozhraní

MUDr. Eva Čápová, MUDr. David Neumann

Dětský autismus je pervazívní vývojová porucha, která poškozuje sociální interakci, komunikaci a okruh zájmů postižených dětí. V české a slovenské literatuře se objevuje stále větší počet sdělení, která se snaží přiblížit problematiku autismu odborné veřejnosti, ukazují možnosti symptomatické farmakoterapie (2) a uvádějí konkrétní zkušenosti v kazuistikách. Vyniká článek Proppera z r. 1999 (5). Péče o děti s dětským autismem je komplexní. Účastní se na ní praktičtí lékaři pro děti a dorost, pedopsychiatři, psychologové, neurologové, speciální pedagogové a další specialisté.

Kľúčové slová: dětský autismus, praktická péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Child autism on the boundary

Child autism as a pervasive developmental disorder attacks social interaction, communication skills and interests of autistic children. Arising number of papers on national Czech and Slovak board brings near the topics of autistic disorders to the health and pedagogical professionals. These papers present appropriate pharmacotherapy and personal knowledge in case-reports. The recent article by Propper (2) should be mentioned. General paediatricians, child psychiatrists, psychologists, neurologists, special educators and other experts are involved in the complex management of autistic children.

Keywords: child autism, management.